ຍຸດທະສາດ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020

​ໃນ 25 ປີກ່ວາ ແຫ່ງການປະຕິບັດແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ທີ່ມີຫຼັກການຂອງພັກ, ພວກເຮົາສາມາດຍາດໄດ້ຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍດ້ານ ໃນການປັບປຸງລະ ບົບ ການເມືອງ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບູລະນະກົດໝາຍ, ການປັບປຸງກົນໄກຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ, ການກໍ່ສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການປະຕິວັດ ບັນດາຄາດໝາຍ ສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາເປັນກ້າວໆມາ.

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 02/ ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 26/09/2013 13:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທໍາມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຍຸດທະສາດ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ປະເພດເອກະສານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ 2013_02.pdf