ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ສຳລັບປີ 2011 ເຖິງ 2020 "ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ II"

​​ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ສຳລັບປີ 2011 ເຖິງ 2020 "ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ II"​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 01/ລບ
ວັນປະກາດໃຊ້ 22/06/2012 12:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ສຳລັບປີ 2011 ເຖິງ 2020 "ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ II"
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ປະເພດເອກະສານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ plan_for_bobm.pdf