ນະໂຍບາຍ ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 01/ພບ
ວັນປະກາດໃຊ້ 04/07/2016 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ນະໂຍບາຍ ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ຊະນິດເອກະສານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ policy-on-energy.pdf