ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການເຜົ້າລະວັງ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 165
ວັນປະກາດໃຊ້ 30/03/2014 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ສາດສະດາຈານ ດຣ ເອກສະຫວ່າງ ວົງວິຈິດ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການເຜົ້າລະວັງ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ປະເພດເອກະສານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ NSR Policy.pdf