ນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຂະແໜງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແບບຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

​ນະໂຍບາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຂະແໜງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແບບຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 561/ຄຜທ
ວັນປະກາດໃຊ້ 04/11/2014 14:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ດຣ. ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ນະໂຍບາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ຂະແໜງ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແບບຍືນຍົງ ທາງດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ປະເພດເອກະສານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ National_Policy Lao-En.pdf