ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2010-2020

​​​​ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2010-2020​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 897/ຜທ
ວັນປະກາດໃຊ້ 05/09/2014 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ດຣ ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2010-2020
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ປະເພດເອກະສານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ DoS_strategy_28_04_2010_Final LAO revisedforprinting.pdf