ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ

​​​​ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 243/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 05/09/2014 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ບົວສອນ ບຸບຜາວັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ຊະນິດເອກະສານ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ 2006.pdf