ຂອບພັດທະນາຂະແໜງ ການສຶກສາ 2009-2015

​​ຂອບພັດທະນາຂະແໜງ ການສຶກສາ 2009-2015​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 100/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 05/09/2014 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ບົວສອນ ບຸບຜາວັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຂອບພັດທະນາຂະແໜງ ການສຶກສາ 2009-2015
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ປະເພດເອກະສານ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ ESDF_2009_2015_Lao_English_Version.pdf