ແຜນການປະຕິບັດແຫ່ງຊາດ ຂອງວຽກງານຈັດຫານໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ເຂດຊົນນະບົດ

​​​​ແຜນການປະຕິບັດແຫ່ງຊາດ ຂອງວຽກງານຈັດຫານໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ເຂດຊົນນະບົດ​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 037
ວັນປະກາດໃຊ້ 05/09/2014 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ສາດສະດາຈານ ດຣ ເອກສະຫວ່າງ ວົງວິຈິດ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ແຜນການປະຕິບັດແຫ່ງຊາດ ຂອງວຽກງານຈັດຫານໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ເຂດຊົນນະບົດ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ປະເພດເອກະສານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ ແຜນປະຕິບັດແຫ່ງຊາດ ນໍ້າສະອາດ.pdf