ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 1170/ສສ
ວັນປະກາດໃຊ້ 07/12/2010 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ດຣ ຄໍາພັນ ວິພາວັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ປະເພດເອກະສານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ IE.pdf