ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2011 ຮອດປີ 2020

​ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2011 ຮອດປີ 2020

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 01/ ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 12/11/2011 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ກຄຂພສ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2011 ຮອດປີ 2020
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຊະນິດເອກະສານ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ special economic plans.pdf