ກອງປະຊຸມ ລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳເດືອນ ມີນາ 2014 ພິຈາລະນາຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນ.

ຜູ້ຂຽນ: ອານິຄົມ ວົງເດືອນ

ວັນສຸກ, 21 ມິ.ນ 2014 00:00

 ​ ​ ​ ​ ​​​​​​ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ທອງສິງ ທໍາມະວົງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ໃນວັນທີ 20-21 ມີນາ 2014 ກອງປະຊຸມ ລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳເດືອນ ມີນາ 2014 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງວ່າການ ລັດຖະບານ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຄະນະລັດຖະບານ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ ຮອງເອົາວຽກງານ ແລະ ນິຕິກຳ ທີ່ສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງຄື:
1. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງດ້ານຫຼັກການ ກ່ຽວກັບ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ເພດຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ 2014-2020 ຊຶ່ງເນື້ອໃນແຜນງານ ດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ 3 ແຜນງານຄື: 1). ແຜນງານທົບທວນ ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິ ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ. 2). ແຜນງານປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ. 3). ແຜນງານແກ້ໄຂ ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ. ທັງໝົດນີ້ເພື່ອປະຕິບັດ ຕາມວິໄສທັດ ທີ່ວ່າ: “ສ້າງສັງຄົມ ທີ່ປະຕິບັດ ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກ ທຸກຮູບການ ຈຳແນກບົນພື້ນຖານ ທາງເພດຊຶ່ງປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຂູດຮີດ ທຸກຮູບການ”.
2. ບົດລາຍງານ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ ຕິດຕໍ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນເດືອນ ມີນາ 2014 ເປັນຕົ້ນ ພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ (H7N9, H5N1)  ແລະ ໄຂ້ຍຸງລາຍ ທີ່ກໍາລັງລະບາດ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສປປ ລາວ. ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ  ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ຮ່າງຄໍາສັ່ງ ຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ໄວ ເພື່ອໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ມະຫາຊົນ, ທຸກພາກສ່ວນ ເຂົ້າຮ່ວມດໍາເນີນການໃຫ້ໄວ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ໃຫ້ປຸກລະດົມ ແລະ ສ້າງຂະບວນການ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມ ກໍາຈັດ ແຫຼ່ງເພາະພັນ ຂອງຍຸງລາຍ. ລວມທັງຖອດຖອນ ບົດຮຽນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ເຝົ້າລະວັງ.
3. ສໍາຄັນ ອີກບັນຫາໜຶ່ງ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ຮັບຮອງ ດ້ານຫຼັກການ ຕໍ່ຮ່າງຄຳສັ່ງ ຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານ ການຟຸມເຟືອຍ ຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມເຕີມ ແລະ ອະທິບາຍ ບາງເນື້ອໃນ ທີ່ບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ໃນນິຕິກຳ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ພ້ອມນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຊີ້ນຳ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນຳໄປປັບປຸງ ບາງມາດຕາ ແລະ ບາງເນື້ອໃນ ຂອງນິຕິກຳ ທີ່ປະກາດໃຊ້ ໃນໄຍະຜ່ານມາ ໃຫ້ຮັດກຸມ,ຈະແຈ້ງ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
4. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເຫັນດີຮັບຮອງ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດ ອັດຕາສ່ວນຄັງສະສົມ ແຫ່ງລັດ ເປັນເງິນ, ເປັນວັດຖຸ, ສິນຄ້າສະສົມ ແຫ່ງລັດ, ການແບ່ງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ການສະສົມ ເຂົ້າສານ, ອັນນີ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍຄັງສະສົມ ແຫ່ງລັດ, ຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ການປະຕິບັດ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແນໃສ່ຕອບສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການ ອັນຮີບດ່ວນ, ສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ຟື້ນຟູ ຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ດັດສົມຕະຫຼາດ ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ວຽກງານປ້ອງກັນ ຊາດ, ປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ແນໃສ່ຮັບປະກັນ ສະຖຽນລະພາບ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ສ້າງເງື່ອນໄຂ ເອື້ອອຳນວຍ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ບັນລຸ ຄາດໝາຍ ທີ່ກຳນົດໄວ້.
5. ສໍາລັບ ຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຮູບເງົາ ກອງປະຊຸມ ເຫັນດີ ດ້ານຫຼັກການ ຮັບຮອງເອົາ ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ ຂອງຮ່າງດຳລັດ ສະບັບນີ້ ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຮູບເງົາ ແນໃສ່ຮັບປະກັນ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ຮູບເງົາ ເປັນລະບົບ ແລະ ເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ ປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ຮູບເງົາ ເປັນພາຫະນະ ອັນໜຶ່ງ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມມູນ ມໍລະດົກ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ອັນດີງາມ ຂອງຊາດ ແລະ ຂອງບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ຍືນຍົງ ຄຽງຄູ່ຊາດລາວ ຕະຫຼອດໄປ.
    ນອກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ປະກອບຄໍາເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຕໍ່ບົດລາຍງານ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ປັບປຸງ ລະບົບເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ ຂອງພະນັກງານ ລັດຖະກອນ; ການປັບປຸງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດ ວັດແທກ, ຖ່າຍພາບ ທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່. ຕໍ່ວຽກງານທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ແນະນໍາ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າ ຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ ເພື່ອນໍາສະເໜີ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ລັດຖະບານ ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ອັນນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນ ເມື່ອປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ ແລະ ຍາວນານ ທັງແທດເໝາະ ກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງ ຂອງການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ແຕ່ລະໄລຍະ ທັງສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບການ ຂອງໂລກ.
    ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ ທ່ານນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ສະມາຊິກ ລັດຖະບານ ນໍາເອົາເນື້ອໃນ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງ ເປັນເອກະພາບ ລວມທັງ ບັນດາວຽກງານ ທີ່ເປັນຈຸດສຸມເດືອນ ເມສາ 2014 ໄປຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຢ່າງເອົາການເອົາງານ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເປັນຕົ້ນ:
1. ຈັດຕັ້ງນຳພາ ການເກັບລາຍຮັບ ເຂົ້າງົບປະມານ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ, ໃຫ້ຖືເອົາວຽກນີ້ ເປັນວຽກສຳຄັນ ກວ່າໝູ່ ບັນດາສະຫາຍລັດຖະມົນຕີວ່າການ, ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າ, ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ຈົ່ງຊີ້ນຳພະນັກງານ ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນບໍລິຫານ ໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ໃຫ້ຖືວຽກງານນີ້ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງ ທີ່ສຳຄັນ ຕົ້ນຕໍ.
2. ໃຫ້ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຊຸກຍູ້ແຮງ ການເກັບກ່ຽວເຂົ້າ ນາແຊງ ແລະ ພືດລະດູແລ້ງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ໂດຍມີມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຕົວຈິງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນ ຂາຍເຂົ້າຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ ໃນລາຄາ ທີ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດ.
3. ຮີບຮ້ອນ ແກ້ໄຂພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ທີ່ກວດພົບໃນສັດປີກ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລະບາດ ໄປບ່ອນອື່ນ ແລະ ມີມາດຕະການ ແກ້ໄຂແຕ່ຫົວທີ ກ່ຽວກັບ ພະຍາດ ໄຂ້ຍູງລາຍ.
4. ໃຫ້ຮີບຮ້ອນ ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂ ການຍົກຍ້າຍ ຂອງປະຊາຊົນ ມາຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແບບຊະຊາຍ ໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ, ສືບຕໍ່ ລົງຊ່ວຍແຂວງ, ເມືອງສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ໂດຍຕິດພັນກັບ ການຍູ້ແຮງວຽກງານ ເຮັດທົດລອງ 3 ສ້າງ.
5. ຈັດຕັ້ງຫຼິ້ນບຸນປີໃໝ່ ລາວ ພສ 2557 ໃຫ້ມີບັນຍາກາດ ເບີກບານມ່ວນຊື່ນ, ຖືກຕ້ອງ ຕາມຮີດຄອງ ປະເພນີ ແລະ ດ້ວຍຈິດໃຈ ປະຢັດ ມັດທະຍັດ ບໍໍ່ນຳໃຊ້ງົບປະມານ ຂອງລັດ ຈັດງານລ້ຽງ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດລັດ ໄປທ່ອງທ່ຽວ ຫຼິ້ນກິນ ຢ່າງຟຸມເຟືອຍ. ອວຍພອນກັນ ກໍ່ຄວນປະຢັດ ບໍ່ຄວນໃຫ້ກັນດ້ວຍສິ່ງຂອງ ທີ່ມີຄ່າ (ວັດຖຸ, ເງິນ, ຄຳ) ກາຍເປັນຮີດ ເປັນຄອງ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ.
6. ເພີ່ມທະວີ ການຮັກສາ ຄວາມສະຫງົບ-ປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍ ໃນສັງຄົມ ໃຫ້ດີ, ຜູ້ຝ່າຝືນ ຕ້ອງມີມາດຕະການ ແກ້ໄຂ ຢ່າງເດັດຂາດ ເຂັ້ມງວດ. ຮັບປະກັນ ໃຫ້ແກ່ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງການນຳ, ແຂກ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນເຮົາ ທີ່ຫຼິ້ນມ່ວນຊື່ນ ສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ ລາວ.
7. ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງຜູ້ນຳເຮົາ ກັບຜູ້ນຳ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເກີດໝາກ ເກີດຜົນ ຕົວຈິງ ແລະ ກະກຽມ ໃຫ້ແກ່ ການຢ້ຽມຢາມ ສປ ຈີນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ເວທີເສດຖະກິດ ອາຊີ ປົວອ້າວ 2014 ທີ່ຮາຍໜານ ຂອງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຂອງລັດຖະບານ.

ແຫຼ່ງ: ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ