ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນ ປະຈຳເດືອນ ມີຖຸນາ 2013

ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ອານິຄົມ ວົງເດືອນ

ວັນພຸດ, 25 ກ.ຍ 2013 11:00

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-25 ມີຖຸນາ 2013 ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນມີຖຸນາ 2013 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະບານ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄວ້າແລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ:

1). ດ້ານຫຼັກການກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ເງິນຄ່າບໍລິການຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການກວດພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວຂອງລັດ ຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການໃນການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ເງິນທີ່ເກັບຄືນຈາກຄ່າບໍລິການກວດ, ບົ່ງມະຕິພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວຢູ່ສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການຂອງລັດ ອັນນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມເພື່ອໝູນວຽນຊື້ຄືນຢາ, ຜະລິດຕະພັນທາງການແພດ, ເລືອດ, ເຊຣອມ, ເຄມີ ແລະ ອຸປະກອນ, ແນໃສ່ຍົກສຸງຄຸນນະພາບ ໃນການບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ພ້ອມທັງເປັນເງິນໃຫ້ບໍາເນັດຊຸກຍູ້ນໍ້າໃຈຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ບໍລິການນັ້ນ. ພ້ອມນີ້ ກອງປະຊຸມໄດ້ຊີ້ນຳ ໃຫ້ຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍາໄປປັບປຸງຄືນບາງບັນຫາຕາມທີ່ສະມາຊິກລັດຖະບານໄດ້ປະກອບຄວາມເຫັນ ເປັນຕົ້ນການກຳນົດການເກັບຄ່າບໍລິການນໍາກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃດຄວນເກັບ ແລະ ບໍ່ຄວນເກັບໃຫ້ຈະແຈ້ງຕື່ມ ພ້ອມທັງກໍານົດຄ່າ ບໍລິ ການໃນແຕ່ລະເຂດບໍລິການເຊັ່ນ:ໂຮງໝໍສູນກາງ, ໂຮງໝໍແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາຢ່າງເໝາະສົມ. ນອກນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍລາຍຮັບວິຊາການອື່ນໆ ໃຫ້ໄປຕາມ ລະບຽບ ຂອງງົບປະມານ ໂດຍມີການປັບປຸງກົນໄກປະສານລະຫວ່າງຂະແໜງການກຽ່ວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂເອື້ອອໍານວຍ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງມີປະສິດທິຜັນຂື້ນ.

2). ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດ ລາຍງານຂອງກະຊວງກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກ່ຽວກັບແຜນການດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານ ອັນນີ້ກໍ່ເພື່ອດັດສົມລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະການສະໜອງ ແຮງງານໃຫ້ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ, ແກ້ໄຂການຂາດແຄນແຮງງານ ແລະ ການຫວ່າງງານໃນສັງຄົມພ້ອມທັງກຳນົດຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະການບໍລິ ການແນໃສ່ຮັບປະກັນການດຳລົງຊີວິດຂັ້ນພື້ນຖານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະດັບການປ່ຽນແປງຂອງຄ່າຄອງຊີບໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ຕໍ່ວຽກງານນີ້, ກອງປະຊຸມໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງບາງບັນຫາຕາມຄຳ ເຫັນປະກອບຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ຕໍ່ບັນຫາການດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະຍາວນານໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ໂດຍກຳນົດນະ ໂຍບາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານແຕ່ລະປະເພດ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ ແລະ ງົບປະມານໃນການກໍ່ສ້າງສີມືແຮງງານ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ໃນ ສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນໃນການປະກອບສ່ວນບຳລຸງສ້າງແຮງງານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ. ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ລົງທຶນ ໃນຂົງເຂດອູດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ ທັງເປັນການສ້າງງານ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ທັງເປັນການແກ້ໄຂ ບັນຫາແຮງງານອອກໄປຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງໃນປະຈຸບັນ.

3). ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ພິຈາລະນາບົດລາຍງານຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາດິນ ສອງຝາກທາງ 450 ປີ ເພື່ອຫັນຊັບສິນ(ທີ່ດິນ) ເປັນທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ຊຶ່ງບັນຫານີ້ໄດ້ຄ້າງຄາແກ່ນາວມາດົນແລ້ວ. ຕາມ ການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີດິນທີ່ຖືກຜົນກະທົບທັງໝົດ 536 ຕອນ, ມີ 442 ຄອບຄົວ ປະຈຸບັນສາມາດແກ້ໄຂຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ແລ້ວ 323 ຕອນ , ຍັງ 213 ຕອນດິນທີ່ນອນຢູ່ໃນ 15 ບ້ານຂອງ 3 ເມືອງທີ່ຍັງບໍ່ທັນ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກອງປະຊຸມໄດ້ມີທິດຊີ້ນຳໃຫ້ສືບຕໍ່ລົງເລິກເພື່ອແກ້ໄຂ ສຳລັບຕອນດິນທີ່ຍັງຄ້າງຄານັ້ນ ໂດຍໃຫ້ນະຄອນຫຼວງແນະນຳໃຫ້ຄະນະກໍາມະການລົງເຖິງເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນລະອຽດ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນແຕ່ລະຕອນ ແລະ ຈັດປະເພດທີ່ດິນ ຕອນດິນໃດເປົ່າຫວ່າງບໍ່ທັນໄດ້ບຸກເບີກ, ຕອນໃດທີ່ມີການບຸກເບີກນຳໃຊ້ແລ້ວ ລວມທັງໃຜເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ຫຼື ຈັບຈອງແນວໃດ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ດຳເນີນການ ສຶກສາອົບຮົມ, ໃຫ້ເຈົ້າຂອງດິນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫັນຊັບສິນເປັນທຶນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າຂອງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ດິນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ນັ້ນຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ຄ່ອງຕົວ ເພື່ອໃຫ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນເວລາອັນຄວນ.

4). ກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນ ກ່ຽວກັບຮ່າງລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນພາກລັດ ຊຶ່ງຮ່າງລັດຖະບັນຍັດສະບັບນີ້ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະ ບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ພ້ອມທັງແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອງໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນພາກລັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ລວມສູນ ໃນພາກປະຕິບັດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຖານະການເງິນຂອງລັດ ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີດ້ານຫຼັກການຮັບຮອງ, ແຕ່ສະເໜີໃຫ້ ກະຊວງ ການເງິນນຳໄປປັບປຸງຕາມການປະກອບຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃຫ້ມີການກຳນົດແຈ້ງໜີ້ສິນປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ຄວນກຳນົດການຊຳລະໃນໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ. ຫຼິກເວັ້ນການສ້າງ ໜິ້ນສິນ ຄຸມເຄືອ ໂດຍບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ.

5). ການສະສົມແຫ່ງລັດແມ່ນການສະສົມວັດຖຸ ແລະ ເງິນຊຶ່ງລັດເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງແລະຮັກສາ. ສະນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ຈຶ່ງໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການສະສົມແຫ່ງລັດຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະ ບຽບກຽນແລະມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານການສະສົມແຫ່ງລັດແນໃສ່ຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນ, ສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ວຽກ ງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານແລະຟື້ນຟູຜົນກະທົບໃນເວລາເກີດໄພພິບັດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແລະປະກອບສ່ວນດັດສົມຕະຫຼາດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະ ຖຽນລະພາບ. ຊຶ່ງກອງປະຊຸມມີທິດຊີ້ນຳ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງນຳເອົາດຳລັດດັ່ງກ່າວໄປປັບປຸງເພື່ອເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ,ຮັດກຸມ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

 

    ຫຼັງຈາກນັ້ນ,  ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຊີ້ນຳ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ນຳເອົາເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນນຳໄປປັບປຸງ, ໃຫ້ລະອຽດ, ຈະແຈ້ງຕາມຄວາມເຫັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ບັນ ດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ, ຊັດເຈນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັງບໍ່ຄັດກັບນິຕິກຳທີ່ຮັບຮອງມາແລ້ວນັ້ນ.

    ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມຂະແໜງການຂອງ ຕົນໃນເດືອນກໍລະກົດ 2013 ດັ່ງນີ້:

  1. ຕ້ອງສືບຕໍ່ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມຢ່າງໜັກແໜ້ນເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ກໍຄືການເຄື່ອນໄຫວດ້ານ ຕ່າງໆ.
  2. ໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຍູ້ແຮງກວ່າເກົ່າການຜະລິດເຂົ້ານາປີ ແລະ ປູກພືດລະດູຝົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍກະກຽມປັດໃຈດ້ານຕ່າງໆເພື່ອຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃຫ້ຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆກວດກາຄືນການກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານອຸປະກອນ, ພາຫະນະ, ແນວພັນເຂົ້າ, ພືດ, ສັດ, ເງິນ, ກຳລັງຕ່າງໆເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກທ່າຮັບ ເມື່ອມີກໍລະນີ ເກີດຂຶ້ນຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ.
  3. ໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານແລະຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງ ລາຍ ( ໄຂ້ເລືອດອອກ) ພະຍາດຕິດຕໍ່ອື່ນໆໃນລະດູຝົນນີ້ໃຫ້ທັນການ.
  4. ໃຫ້ບັນດາສະຫາຍລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII ໃນວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2013 ນີ້ແລະກະກຽມຕອບຂໍ້ຊັກຖາມຕ່າງໆ ຈາກ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຂາດທີ່ມີຕໍ່ຂະແໜງການຂອງຕົນ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມິຂໍ້ມູນຕົວຈິງ, ເພື່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງດ້ວຍເຫດ ດ້ວຍຜົນ ໃນບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຍົກຂຶ້ນ.