ຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບຜົນການຕິດຕາມແກ້ໄຂສະພາບໄພພິບັດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ

ຜູ້ຂຽນ: ພະ​ແນກ​ໂຄ​ສະ​ນາ, ກົມ​ປະ​ຊາ​ສຳ​ພັນ

ວັນອັງຄານ, 25 ກ.ຍ 2018 13:00

     ກ່ຽວກັບສະພາບ ແລະ ການແກ້ໄຂໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມທີ່ເກີດຈາກຄູກັນນໍ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອນແຕກ ແລະ ໄພ ທໍາມະຊາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສາມາດສະຫຼຸບຕີລາຄາໄດ້ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
     I. ສະພາບລວມ
     ນັບແຕ່ກາງເດືອນ ກໍລະກົດ ຫາ ເດືອນ ກັນຍາ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ເນື່ອງຈາກວ່າສະພາບອາກາດປະຈໍາລະດູການ ປີ 2018 ແລະ ລົມພະຍຸເຂດຮ້ອນຈໍານວນຫຼາຍລູກ ໄດ້ພັດຜ່ານເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຢ່າງລຽນຕິດ ເປັນຕົ້ນ ພະຍຸເຊີນຕີນ ແລະ ເບປິນກາ, ຝົນໄດ້ຕົກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລຽນຕິດ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈື່ອນ ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ບ້ານເຮືອນ, ຊັບສິນ ແລະ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ; ຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເປັນຕົ້ນ ເສັ້ນທາງ, ຂົວ, ພື້ນທີ່ການຜະລິດກະສິກໍາ, ຊົນລະປະທານ, ແຫຼ່ງນໍ້າກິນ ນໍ້າໃຊ້, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ໄຟຟ້າ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ສິ່ງເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ ໃນ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ໃນ 115 ເມືອງ, 2.409 ບ້ານ, ຈໍານວນ 131.507 ຄອບຄົວ, 639.437 ຄົນ, ຍິງ 248.827 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 55 ຄົນ, ບາດເຈັບ 2 ຄົນ ແລະ  ສູນຫາຍ 100 ຄົນ (ອັດຕະປື 97 ຄົນ, ຫຼວງພະບາງ 3 ຄົນ). ສະເພາະຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປີມີ 19 ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊິ່ງໃນນີ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກ(100%) 6 ບ້ານ, ປານກາງ 7 ບ້ານ ແລະ ໜ້ອຍ 6 ບ້ານ; ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມີ 2.717 ຄອບຄົວ ເຊິ່ງໃນນີ້ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 13.067 ຄົນ; ສະເພາະ 6 ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກມີ 1.611 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງ 7.095 ຄົນ; ຂໍ້ມູນການສູນຫາຍເບື້້ອງຕົ້ນ 131 ຄົນ, ແຕ່ຕົວເລກທາງການທີ່ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານຮັບ ຮອງແມ່ນ 66 ຄົນ; ສະພາບການຊອກຄົ້ນຫາຜູ້ສູນຫາຍມາຮອດປະຈຸບັນ ສາມາດພົບເຫັນຜູ້ເສຍຊີວິດ 34 ສົບ ໃນນີ້, ຍິງ 17 ສົບ ແລະ ເດັນນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 10 ປີ 14 ສົບ; ມີຜູ້ອົບພະຍົບຖືກບາດເຈັບໜັກຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໂຮງໝໍ 6 ຄົນ ເຊິ່ງໃນນີ້ມີ ຍິງ 2 ຄົນ. ລວມຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 40 ສົບ, ຍິງ 19 ສົບ.  
ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເປັນມູນຄ່າຫຼວງຫຼາຍ. ສະເພາະທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນ 12 ຕື້ກວ່າກີບ(12.591.135.800 ກີບ), ດ້ານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 631.86 ຕື້ກີບ, ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າ ໄມ້ 1.200 ຕື້ກກວ່າກີບ(1.261.678,33 ລ້ານກີບ) ແລະ ດ້ານໄຟຟ້າ 25 ຕື້ກວ່າກີບ (25.084.322.956 ກີບ). ສ່ວນດ້ານສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ຍັງບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນມູນຄ່າເສຍຫາຍໄດ້ເທື່ອ . (ຜົນກະທົບແຕ່ລະດ້ານ, ວານນີ້ນັກຂ່າວໄດ້ສໍາພາດ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາເຈົ້າແຂວງ ເຊິ່ງບາງກະຊວງກໍໄດ້ມາສໍາພາດຮ່ວມໃນມື້ນີ້, ແຕ່ກໍໄດ້ຄັດຕິດຜົນກະທົບແຕ່ລະດ້ານມານີ້). ນອກຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈື່ອນແລ້ວ, ຍັງມີການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການລະບາດຂອງຕັກແຕນ ຢູ່ພາກເໜືອ, ຊຶ່ງກວມເອົາ 5 ແຂວງພາກເໜືອ, 28 ເມືອງ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ); ການລະບາດຂອງເພ້ຍຈັກຈັ່ນຫຼັງຂາວ ຢູ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ມີໜູຂີທໍາລາຍເຂົ້ານາປີ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ເປັນຈຳນວນຫລາຍ. (ລາຍລະອຽດຂອງຜົນກະທົົບແຕ່ລະດ້ານ, ໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ແຂວງ ແຈ້ງຕື່ມ)
     II. ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
     ພາຍຫຼັງເຫດການໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ເກີດຂື້ນຈາກຄູກັນນໍ້າຂອງອ່າງເກັບນໍ້າເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກຢູ່ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ເຊິ່ງເປັນໄລຍະ ທີ່ລັດຖະບານກໍາລັງດໍາເນີນກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ (23-24/8/18), ໃນວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2018 ລັດຖະ ບານ ກໍ່ໄດ້ໂຈະກອງປະຊຸມກະທັັນຫັນ, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກໍໄດ້ລົງໄປພື້ນທີ່ພາກສະໜາມ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1105/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2018 ແລະ ປະກາດເອົາເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມຂອງເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ເປັນເຂດປະສົບໄພພິບັດສຸກເສີນລະດັບຊາດ; ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2018 ລັດຖະບານ ກໍ່ໄດ້ປະຊຸມດ່ວນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືວິທີການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ, ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ໄດ້ອອກຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2018, ລັດຖະບານ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດຂຶ້ນ(ເບື້່ອງຕົ້ນ, ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 47/ນຍ, ລົງວັນທີ 25 ກໍລະ ກົດ 2018 ແລະ ໄດ້ປັບປຸງມາເປັນ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 49/ນຍ, ລົງວັນທີ 31 ກໍລະ ກົດ 2018)  ເຊິ່ງ ໄດ້ເຊື່ອມສານ ເຂົ້າກັບຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ; ຄະນະດັ່ງກ່າວ ມີພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ 8 ຂໍ້ ຄື ເປັນເສນາທິການຊ່ວຍລັດຖະບານ, ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານສົມທົບ ກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການປະຕິບັດວຽກສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ ໂດຍເລີ່ມຈາກການວາງແຜນຕອບໂຕ້, ຄວບຄຸມ, ຊ່ວຍ ເຫລືອປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນປົກະຕິ.  ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບດັ່ງກ່າວ, ກໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະອຽດ ແລະ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ແລະ ຟື້ນຟູ ໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ; ແລະ ພາຍໄຕ້ຄະນະສະເພາະກິດດັ່ງກ່າວ, ບັນດາຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນກໍໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານແຕ່ລະດ້ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລັດຖະບານກໍໄດ້ແຕ່ງ ຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ ສາເຫດຂອງຄູກັນນໍ້າ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກພັງ (ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 54/ນຍ, ລົງວັນທີ 08 ສິງຫາ 2018) ແລະ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກວດກາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນທີ່ຕິດພັນກັບສາເຫດຂອງຄູກັນນໍ້າ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກພັງ (ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 60/ນຍ, ລົງວັນທີ 07 ກັນຍາ 2018). ພ້ອມກັນນີ້, ຄະນະເລຂາທີການສູນກາງພັກ ກໍ່ໄດ້ອອກ ຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 06/ຄລສພ, ລົງວັນທີ 16 ສິງຫາ 2018 ຂອງ ວ່າດ້ວຍ ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຄະນະພັກໃນການນໍາພາ-ຊີ້້ນໍາ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມື ກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ເຊິ່ງ ລັດຖະບານ ກໍ່ຄື ຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈ ໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ລົງເລິກໃນຂົງເຂດວຽກງານຕົວຈິງ. 
     ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຜ່ານມາ, ຄະນະກໍາມະການສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ກໍ່່ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ໃນການປະຕິບັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂສຸກເສີນ ແລະ ໃຫ້ກໍາລັງໃຈທັງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ກໍຄື ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ຖືກະທົບຈາກໄພພິບັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ໄດ້ຊີ້ນໍາມອບໝາຍໃຫ້ ບັນດາຄະນະກໍາມະການ ຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງປະຈໍາເຮັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມ.  ຄະນະກໍາມະການສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສະເພາະ ແລະ ຍາວນານ ແລະ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ, ກໍໄດ້ມີກອງປະຊຸມ ປະເມີນຄືນ ແລະ ໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນ ການຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິ່ງໂດຍລວມແລ້ວສາມາດສະຫຼຸບສັງ ລວມໄດ້ດັ່ງນີ້ (ອັນອະອຽດ ສະເໜີໃຫ້ ຂະແໜງການ ແຈ້ງຕື່ມ):
     1. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ໄດ້ຊີ້ນໍາບັນດາກົມກອງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ຈັດຕັ້ງກໍາລັງ ໂດຍໄດ້ນໍາໃຊ້ກໍາລັງ ຈໍານວນ 420 ສະຫາຍ, ນໍາໃຊ້ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນກອບກູ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈໍານວນ 4.399 ຄົນໃນນີ້ ມີຄົນເຈັບ 60 ຄົນ ອອກຈາກບ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໄປບ່ອນທີ່ປອດໄພ, ຊອກຄົ້ນຜູ້ສູນຫາຍ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍ ເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ນໍາໃຊ້ຍົນຂື້ນຊື່ Mi 17 ຈໍານວນ 3 ລໍາ ບິນກອບກູ້ ແລະ ຂົນສົ່ງ 267 ຖ້ຽວ, ຂົນສົ່ງເຄື່ອງ 326,2 ໂຕນ, ຍົນ MA-600 ຈໍານວນ 1 ລໍາ ບິນຂົນສົ່ງເຄື່ອງຕ່າງໆຈາກນະຄອນ ຫຼວງໄປປາກເຊ 22 ຖ້ຽວ ນໍ້າໜັກເຄື່ອງ 45 ໂຕນ, ນໍາສົ່ງການນໍາ ແລະ ພະນັກງານຂັ້ນຕ່າງໆລົງສະໜາມຈໍານວນ 189 ຄົນ; ນໍາໃຊ້ລົດ ຂົນສົ່ງຄົນ ແລະ ເຄື່ອງ ຈໍານວນ 58 ຖ້ຽວ, ນໍາໃຊ້ກໍາລັງຊ່ວຍຂົນເຄື່ອງ ແລະ ຈັດສັນເຄື່ອງ ຢູ່ ສາງຂອງກະຊວງ ຮສສ, ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ຕັ້ງສູນບໍລິການແພດ ເຊິ່ງນອກຈາກຈະເບິ່ງແຍງດູແລ ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີ່ແລ້ວ ຍັງບໍລິການກວດເຊັກ ແລະ ປິ່ນປົວປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໄປ ພ້ອມໆກັບໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ການບໍລິການຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກອີກ.
     2. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້ມີລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ສະເພາະການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ຜ່ານທາງອາກາດ ແມ່ນຈັດຕັ້ງພິທີຮັບຢູ່ ສະໜາມບິນວັດໄຕ ແລະ ສະໜາມບິນປາກເຊ; ໄດ້ຈັດຕັ້ງສູນຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຫ້ອງວ່າການ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ຫ້ອງວ່າການ ແຂວງອັດຕະປື, ແລະ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ; ສະເພາະການຊ່ວຍ ເຫຼືອເປັນເງິນ, ກໍ່ໄດ້ເປີດບັນຊີການຮັບຢູ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ. ສະພາບການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ,  ພາຍຫຼັັງຮັບແລ້ວ, ກໍໄດ້ຂົນສົ່ງໄປຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂສຸກເສີນຕໍ່ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເກັບມ້ຽນໃນສາງຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສາງຢູ່ຈຸດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ຈຸດພັກຊົ່ວຄາວ ແລະ ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພື່ອແແຈກຢາຍໃຫ້ທວງທັນ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ ແລະ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ລະດົມກໍາລັງຊາວໜຸ່ມ ຈາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ລົງເຮັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມຊ່ວຍເຫຼືອຂົນເຄື່ອງ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ສາງເພື່ອໄຈແຍກເຄື່ອງ ທີ່ໄກ້ຈະໝົດຄຸນ ເບີກຈ່າຍໃຫ້ທັນ ຫຼື ໄຈ້ແຍກເຄື່ອງໝົດຄຸນອອກ, ຊັກເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ແລະ ໄຈ້ແຍກເປັນປະເພດ ແລະ ຈັດໃສ່ເປັນຖົງ(ອັນລະອຽດ ສໍາລັບການລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອ, ສະເໜີ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີສັງຄົມ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ ອັດຕະປື ແຈ້ງຕື່ມ).
     3. ສະພາບການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ ແລະ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່:  ສະເພາະຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດ ຕະປື, ໄດ້ແຈກຢາຍເຂົ້າກິນຈຳນວນ 20 ກກ/ຄົນ/ເດືອນ, ເກືອ, ແປ້ງນົວ, ປາແດກ,ປາກະປ໋ອງ 12 ກະປອງ/ຄອບ ຄົວ/3 ວັນ, ໝີ່ 35 ຫໍ່/ຄອບຄົວ/ອາທິດ, ຊີ້ນໝູປະມານ 100 ກຣາມ/ຄົນ/3ວັນ (ຂ້າໝູ 2 ໂຕ ແລ້ວຕົກເປັນພູດ/3ວັນ), ເຄື່ອງໃຊ້ເຮືອນຄົວ ແລະ ເຄື່ອງມືຫາປາ(ຂໍ້ມູນຈາກ ຈຸດພັກຊົ່ວຄາວ ຕະມໍຢອດ); ໃນເວລາດຽວກັນ, ກໍ່ໄດ້ເບີກຈ່າຍເງິນແຮໃຫ້ຄອບຄົວລະ 500,000 ກີບ ເຊິ່ງ ມາຮອດມື້ນີ້ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ຕົກລົງຄືນໃໝ່ ໂດຍເບີກຈ່າຍໃຫ້ 100,000/ຄົນ/ເດືອນ ເຊິ່ງເຫັນວ່າຈະພຽງພໍ ເພາະວ່າ ອັນພື້ນຖານ ແມ່ນໄດ້ຢາຍໃຫ້ໝົດແລ້ວ. ການ ແຈກຢາຍກໍແມ່ນບົນພື້ນຖານສະຖິຕິຄົວເຮືອນ ທີ່ເກັັບກໍາ, ການຄິດໄລ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ເຊິ່ງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນແຜນເປັນບັນຊີອັນລະອຽດ ຂໍສະເໜີເບີກຈ່າຍ. ໄດ້ປຸກເຮືອນພັກຊົ່ວຄາວເປັນຫ້ອງແຖວ ແລະ ປະກອບເປັນຫຼັງ ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ, ໄດ້ຍົກກຍ້າຍປະຊາຊົນບ້ານໃໝ່ ເຂົ້າຢູ່ສູນພັກຊົ່ວຄາວ 10 ຫຼັງ, ຈໍານວນ 140 ຫ້ອງ/140 ຄອບຄົວ ຢູ່ສູນໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຫາດຍາວ (ອັນລະອຽດ, ສະເໜີ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີສັງຄົມ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ ອັດຕະປື ແຈ້ງຕື່ມ).
     4. ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກໍາລັງກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ຈໍາ
ນວນ 1.093 ສະຫາຍ, ພາຫະນະ 83 ຄັນ, ເຂົ້າໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຂົນສົ່ງ-ຍົກຍ້າຍຜູ້ປະສົບໄພ ໃນບັນດາແຂວງທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ເຊິ່ງໃນນີ້ ກໍໄດ້ຈັດກໍາລົງຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ຈໍານວນ 421 ສະຫາຍ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ 13 ຄັນ; ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈໍານວນ 238 ສະຫາຍ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ 20 ຄັນ; ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ 150 ສະຫາຍ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ 4 ຄັນ. ສະເພາະການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູ່ ແຂວງ ອັດຕະປື, ໄດ້ໃຫ້ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ ແລະ ປກສ ເມືອງ ເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນສະຖານທີ່ເຂດປະສົບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ, ຈຸດທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ, ສາງເກັບມ້ຽນເຄື່ອງ ລວມທັງ ສູນປະຕິບັດງານສຸກເສີນຕ່າງໆ ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ; ອອກບັດໃຫ້ປະ ຊາຊົນ ແລະ ຕິດຕາມການເຂົ້າ-ອອກຂອງບັນດາຜູ້ເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານຕ່າງໆ, ນໍາໃຊ້ໝາເຂົ້າຊ່ວຍການຊອກຄົ້ນຜູ້ສູນຫາຍ ແລະ ເກັບກໍາ ແລະ ບັນທຶກເຄື່ອງຂອງ, ຊັບສິນ ຂອງຜູ້ປະສົບໄພພິບັດທີ່ເກັບມາໄດ້ ສົ່ງຄືນໃຫ້ເຈົ້າຂອງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິສູດສົບ.
     5. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງທັງກໍາລັງ ແລະ ພາຫະນະອຸປະກອນ ທີ່ມີຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຢູ່ບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ເປັນຕົ້ນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ລົດຜະລິດນໍ້າ ແລະ ລົດບັນທຸກ ນໍ້ານໍ້າສະອາດ ທີ່ມີຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄປຊ່ວຍເພື່ອຜະລິດນໍ້າ ແລະ ສະໜອງນໍ້າສະອາດໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພ ຢູ່ ເມືອງຄຳ ແລະ ຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ, ລົດຜະລິດນໍ້າຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ຜະລິດນໍ້າ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພຢູ່ ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງເຊກອງ. ສະເພາະຢູ່ເມືອງສະ  ໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ແມ່ນໄດ້ຈັດທີມແພດອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ຈໍານວນ 250 ຄົນ, 59 ເທື່ອຄັ້ງ, ນໍາໃຊ້ລົດ Ambulance 2 ຄັນ ເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອປິ່ນປົວ ລວມທັງປິ່ນປົວສຸຂະພາບຈິດ; ຈັດສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດຢາປົວພະຍາດ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ມຸ້ງ ແລະ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ສະໜອງນໍ້າກິນ ແລະ ນໍ້າໃຊ້ໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພ, ສ້າງວິດຖ່າຍ, ຊ່ວຍກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ, ອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ຕາມຈຸດສູນພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ, ໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ໂພຊະນາການ ແລະ ສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງຜູ້ອາຍຸສູງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດລະບາດ ແລະ ອື່ນໆ. ປະຈຸບັນ, ມີຫ້ອງນໍ້າຖາວອນຈໍານວນ 139 ຫ້ອງ, ມີນໍ້າບາດານ 32 ບໍ່ ເຊິ່ງມີຈຸດໃຫ້ບໍລິການນໍ້າດື່ມ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກັ່ນຕອງນໍ້າສະອາດ, ເຮັດບໍ່ບໍາບັດນໍ້າເສຍ 5 ບ່ອນ ແລະ ໄດ້ຕໍ່ເຕີມໂຮງໝໍເມືອງ ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນສໍາເລັດ 15%.
     6. ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດແບ່ງພະນັກງານການນໍາ ແລະ ວິຊາການ ລົງມາຊຸກຍູ້ການໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ພ້ອມທັງໄດ້ສະໜອງປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ປື້ມຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນ ປ.1-ປ.5 ແລະ ມ.1-ມ4 ຈໍານວນ 1.889 ຊຸດ; ມອບເງິນໃຫ້ຄູເພື່ອປົວແປງຈິດໃຈ ຈໍານວນ 67 ຄົນ ຜູ້ລະ 1.000.000 ກີບ; ສະໜອງເຄື່ອງແບບຊຸດນັກຮຽນ ຍິງ-ຊາຍ, ກະເປົາໃສ່ປື້ມ, ບິກຂຽນ, ສໍ, ໄມ້ບັນທັດ ແລະ ຢາງລືບ 766 ຊຸດ, ມອບປື້ມຄູ່ມືແຜນຈັດປະສົບການຫ້ອງກຽມປະຖົມສຶກສາເຫຼັ້ມ 1,2,3,4 ແລະ 5 ຈໍານວນ 250 ຊຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນເທດສະບານເມືອງໄດ້ຕັ້ງສູນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ມູມເປັນມິດຕໍ່ເດັກໃນພາວະສຸກເສີນ” ຢູ່ແຕ່ລະຈຸດ, ນອກຈາກຈຸດ ຕະມໍຢອດ ແລະ ປີ່ນດົງ.
     7. ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງຖ່ຽວ (ຖວທ) ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງນັກຂ່າວຈາກບັນດາສື່ມວນຊົນ ປະຈໍາພາກສະໜາມ ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງການນໍາ ແລະ ໄດ້ສຸມໃສ່ໂຄສະນາເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ເປັນຕົ້ນ ໂຄສະນາການແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ໄດ້ສົມທົບ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໃນການສາຍໜັງໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; ແຈກຢາຍ ແລະ ຕິດຕັ້ງໂທລະໂຄ່ງໃຫ້ຈຸດພັກຊົ່ວຄາວ; ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃນການຄຸ້ມຄອງນັກຂ່າວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
     8. ຂະແໜງພະລັງງານ: ໄດ້ມີການສ້ອມແປງເສົາໄຟຟ້າ ແລະ ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ໃນທົ່ວປະເທດ. ສະເພາະຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ຢູ່ຈຸດໃນເທດສະບານເມືອງ ກໍແມ່ນນໍາໃຊ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຂອງເມືອງ, ສະເພາະຈຸດພັກຊົ່ວຄາວ ຢູ່ນອກເມືອງ ເຊັ່ນ ຕະມໍຢອດ ແມ່ນນໍາໃຊ້ຈັກໄຟຟ້າຮອດ 21 ໂມງ. ພ້ອມດຽວກັນ ກໍໄດ້ມີພະນັກງານອາສາສະໝັກ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສົມທົບກັບແຂວງ ຈໍານວນ 14 ທ່ານ ກໍາລັງສ້ອມແປງເສົາໄຟຟ້າ ຢູ່ເຂດດອນບົກ ແລະ ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ຢູ່ຈຸດດົງບາກ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ມີການແຈ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະຈໍາວັນ ກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານນໍ້າ ແລະ ສະພາບຂອງເຂື່ອນຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ (ອັລະຽດ,ສະເໜີ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຈ້ງຕື່ມ).. 
     9. ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ: ໄດ້ມີການສ້ອມແປງທາງ ແລະ ຂົວ, ປະກອບຍານພາຫານະໃນພາວະ
ສຸກເສີນເພື່ອເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສະເພາະຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ 18A ແຕ່ເທດສະບານເມືອງ-ບ້ານໃໝ່ ປະຕິບັດໄດ້ 65,5%, ແຕ່ບ້ານຮົມ-ຫ້ວຍອຸກ ປະຕິບັດໄດ້ 45,51%, ແຕ່ເທດສະບານເມືອງ-ຫ້ອຍອຸກ ປະຕິບັດໄດ້ 15%; ທາງເບີ 9004 ແຕ່ ຕະມໍຢອດ-ໄຊດອນໂຂງ ປະຕິບັດໄດ້ 55% ແລະ ແຕ່ ຕະມໍຢອດ-ບ້ານສະຫມອງ ປະຕິບັດໄດ້ 63% ການກໍ່ສ້າງຂົວ, ການເທຮາກຖານເສົາຕໍມໍຂົວ ຫ້ວຍກັນຈານ ປະຕິບັດໄດ້ 89%; ການເທຮາກຖານເສົາຕໍມໍຂົວ ຫ້ວຍປິນ ປະຕິບັດໄດ້ 75%; ການເທຮາກຖານເສົາຕໍມໍຂົວ ຮອງແຄນ ປະຕິບັດໄດ້ 35%;  ການບຸກເບີກເນື້ອທີ່ ຈຸດພັກຖາວອນ, ເຂດຕະມໍຢອດ, ເນື້ອທີ່ 47,5 ເຮັກຕາ ປະຕິບັດໄດ້ 4 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 2,76%; ຈຸດດົງບາກ ເນື້ອທີ່ 120 ເຮັກຕາ ປະຕິບັດໄດ້ 3,1 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 2,58%; ຈຸດປິນດົງ ເນື້ອທີ່ 47,5 ເຮັກຕາ ປະຕິບັດໄດ້ 4 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 2,76%; ຈຸດດອນບົກ ເນື້ອທີ່ 13,93 ເຮັກຕາ ປະຕິບັດໄດ້ 4,5 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 32,3% ເຊິ່ງໃນນີ້ ບໍລິສັດ SK ກໍາລັງເລັ່ງສ້າງເຮືອນພັກຊົ່ວຄາວ ເປັນຫ້ອງແຖວຈໍານວນ 39 ຫຼັງ, 12 ຫ້ອງ/ຫຼັງ ລວມທັງໝົດ 468 ຫ້ອງ.
     10. ສະພາບການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ອັນສະເພາະ ແຕ່ລະຂະແໜງສູນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິ່ນກໍໄດ້ມີການປະເມີນເບື້້ອງຕົ້ນ, ມີຕົວເລກສະເພາະ, ໄດ້ເອົົາເຂົ້າໃນບົດລາຍງານຂອງ ທ່ານ ປອ. ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແລ້ວ ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະເໜີເປັນຕົວເລກຂ້າງເທິງແລ້ວ(ມີເອກະສານສະໜັບສະໜູນ ທີ່ຄັດຕິດມາ), ນອກເມືອງສະໜາມໄຊ ເຊິ່ງ ປະຈຸບັນ ໜ່ວຍງານປະເມີນຜົນ ແລະ ຟື້ນຟູ ໄດ້ມີແຜນລວມໃນການດໍາເນີນງານ; ມີວິທີການ ແລະ ບາດກ້າວໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ; ຄະນະຂອງແຂວງກໍໄດ້ລົງເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ SK ແລະ ບໍລິສັດ PNPC ໂດຍໄດ້ສ້າງແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ, ໄດ້ມີການປະຊຸມຮ່ວມກັນເປັນປົກກະຕິ ຍ້ອນວ່າມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 
     ສະຫຼຸບສັງລວມແລ້ວ, ສະພາບການແກ້ໄຂສະພາບໄພພິບັດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ກໍມີຜົນສໍາເລັດ ເປັນກ້າວໆ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນແມ່ນໄດ້ຮັບການປົວແປງ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ເລີ່ມຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໄປເຖິງການຟື້ນຟູ ແລະ ການປະກອບອາຊີບເທື່ອລະກ້າວ; ສະພາບຈິດໃຈຂອງພໍ່ແມ່ນປະຊາຊົນກໍແມ່ນໄດ້ຮັບການປົວແປງໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ; ສະພາບການປັບປຸງປົວແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດສັງຄົມ ກໍໄດ້ຮັບການບູລະນະ ຈາກສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ໄປເຖິງຖາວອນເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງທັງໝົດນັ້ນກໍແມ່ນຍ້ອນ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໄກ້ສິດ ແລະ ຈົດຈໍ່ຈາກ ຄະນະກໍາມະການສະເພາະກິດ ລວມທັງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ສູນກາງ ຮອດທ້ອງຖິ່ນ ຈົນເຖິງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າການສຸມທຸກກໍາລັງຈິດ, ກໍາລັງກາຍ ແລະ ເຫື່ອແຮງ ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ຢູ່ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທົ່ວປະເທດ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນ ການນໍາທຸກຂັ້ນ ນັບແຕ່ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ; ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ; ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານປະເທດ; ບັນດາຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕະຫຼອດຮອດບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ລົງຢ້ຽມຢາມ, ພົບປະ ແລະ ໃຫ້ກໍາລັງໃຈພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ.  ທາງດ້ານປະຊາຊົນເອງ ກໍ່ເປັນເຈົ້າການໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ, ບໍ່ທໍ້ຖອຍຕໍ່ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈລັດຖະບານເປັນຢ່າງດີ.  ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ກໍ່ໄດ້ມີການສະໜັບສະໜູນ, ການແບ່ງປັນຂອງປະຊາຊົນລາວທົ່ວປະເທດ ເປັນນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດເພື່ອມິດ ທີ່ໄດ້ສົ່ງທັງແຮງໃຈ ທັງວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ເງິນຄໍາມາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຢູ່ທີ່ແຂວງອັດຕະປືຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ ແລະ ເປັນຈໍານວນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ ເຊິ່ງ ບໍ່ສາມາດປະເມີນຄ່າໄດ້, ມັນເປັນຄຸນຄ່າອັນສູງສົ່ງທີ່ສຸດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງທັນການ, ຖືກກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ກໍາລັງຖືກຜົນກະທົບຢ່າງແທ້ຈິງ. ຕໍ່ກັບການຊ່ວຍເຫຼືອອັນມະຫາສານນັ້ນ,  ລັດຖະບານກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການນໍາທຸກຂັ້ນ ແລະ ຕໍ່ປະຊາຊົນລາວໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະຫນັບສະໜູນຢ່າງຈິງໃຈ ດ້ວຍນໍ້າໃສໃຈຈິງຂອງຕົນທີ່ໄດ້ບິແບ່ງເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ປະຊາຊົນລາວດ້ວຍກັນ ເຊິ່ງແມ່ນມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ເປັນວັດທະນະທໍາອັນດີ ງາມຂອງຊາດລາວເຮົາ; ປະຊາຊົນ ກໍຄື ລັດຖະບານບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງໄກ້ ແລະ ໄກ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນມູນຄ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອອັນສໍາຄັນ ທັງບັນເທົາທຸກ ແລະ ທັງເປັນອັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຟື້ນຟູໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວຍານ. 
     ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກໍ່ຍັງໄດ້ມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງດັ່ງນີ້:
     1).  ເສັ້ນທາງ, ຂົວ, ຊົນລະປະທານ, ໂຮງຮຽນ, ໄຟຟ້າ, ອື່ນໆ ຕ້ອງໄດ້ມີງົບປະມານເຂົ້າມາແກ້ໄຂ ທັງໄລຍະສຸກເສີນ ແລະ ຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດຢ່າງມະຫາສານ ເຊິ່ງ ກໍເປັນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກອັນໜຶ່ງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ; 
     2). ເສັ້ນທາງ ແລະ ຂົວ ສໍາລັບການຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ຮັບການປົວແປງຫຼ້າຊ້າ ຍ້ອນປັດໃຈພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກສຸກເສີນ ແລະ ສ້າງທີ່ພັກຊົວຄາວ ສໍາລັບຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ ພົບກັບບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ ຍ້ອນສະພາບອາກາດບໍ່ອໍານວຍ, ມີຝົນຕົກໜັກ ແລະ ເກີດນໍ້າຖ້ວມຊໍ້າ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງ, ຂົວຖືກນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຕັດຂາດ, ເສັ້ນທາງເປັນຂີ້ຕົມເລີກ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ຈຸດສູນພັກເຊົາ ບ້ານ ຕໍມໍຢອດ, ປິ່ນດົງ ແລະ ບ້ານ ດອນບົກ; 
     3).  ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໃນສູນພັກເຊົາຊົ່ວຄາວສຸກເສີນ ສະເພາະຢູ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ເຫັນວ່າ ມີການປັບປຸງດີຂື້ນ ແຕ່ກໍ່ຍັງພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ເປັນລະບົບ ເນື່ອງຈາກຍັງບໍ່ສາມາດເກັບກໍາສະຖິຕິ ແລະ ອອກບັດໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດໄດ້ທັງໝົດ ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ ການປະຕິບັດການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນ ເທົາທຸກສຸກເສີນ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຍາວນານ; 
     4).  ບາງບັນຫາທີ່ເປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຢູ່ສູນພັກເຊົາ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາທີ່ພັກເຊົາທີ່ຍັງແອອັດ, ປຽກຊື້ນ, ຫ້ອງນໍ້າ-ວິດຖ່າຍ ແລະ ນໍ້າໃຊ້ບໍ່ພຽງພໍ, ມີຜູ້ຕິດພະຍາດ (ຖອກທ້ອງ, ໄຂ້ຫວັດ, ອື່ນໆ), ມີເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ຈໍານວນຫຼາຍ, ແມ່ລູກອ່ອນ, ແມ່ຍິງຖືພາ, ມີຜູ້ພິການທາງຮ່າງກາຍ, ມັນສະໝອງ, ຜູ້ຊືມເສົ້າ, ອື່ນໆ ບັນຫາເຫລົ່ານີ້ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນການແກ້ໄຂ; 
     5).  ການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງຢູ່ສາງ ຍັງບໍ່ເປັນລະບົບ, ມີລາຍການເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອບາງປະເພດ ເປັນຕົ້ນ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມມືສອງ ຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງອາດນໍາເອົາເຊື້ອໂລກມາສູ່ຄົນ ຖ້າເອົາເຄື່ອງຂອງດັ່ງກ່າວໄປແຈກຢາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ. ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງມີເຄື່ອງດື່ມປະເພດ ນົມ, ຂະໜົມ, ອື່ນໆ ທີ່ອາດໝົດອາຍຸ ແລະ ເສຍຄຸນ; 
     6). ການປະເມີນ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຮັດເປັນລະບົບ ແລະ ເອກະພາບ ແບບລວມສູນ, ຍັງມີລັກສະນະຕ່າງຄົນຕ່າງເຮັດ ທັງພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ເຂົ້າມາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ລວມທັງ ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມເອກະພາບ; 
     7).  ບັນຫາຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກສຸກເສີນແບບຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຊຶ່ງອາດຈະແກ່ຍາວເປັນ 2-3 ປີ; 
     8). ໃນພາວະສຸກເສີນ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ບາງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນບໍ່ດີຈະຖືໂອກາດສວຍໃຊ້ພາວະສຸກເສີນ ເພື່ອແອບອ້າງ ຫຼື ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ; 
     9). ບັນຫາການອອກຂ່າວທາງສື່ອອນລາຍ ທີ່ມີລັກສະນະໂຈມຕີ ບໍ່ມີຄວາມຈິງ ຍັງສືບຕໍ່ມີຢູ່ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ບໍ່ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນ ຕໍ່ກັບເຫດການໄພພິບັດທີ່ເກີດຂື້ນ ລວມທັງ ບາງເຫດການທີ່ມີການອອກຂ່າວ ທັງຮູບພາບ ແລະ ສຽງ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ.
ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ໃນ 2 ວັນທີ່ຜ່ານມາ, ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກວ້າງ ໄດ້ພ້ອມກັນ ສັງເກດຕີລາຄາ ແລະ ສຸມໃສ່ພິຈາລະນາວິທີການ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນທົ່ວປະເທດ  ພ້ອມດຽວກັນກໍໄດ້ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 8 ເດືອນຕົ້ນປີ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນປີ 2019 ໃນນັ້ນ ກໍແມ່ນຄົ້ນຄວ້າ ຈັດແບ່ງງົບປະມານໃນການແກ້ໄຂໄພພິບັດ ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ກາງສະໄໝ ແລະ ກະກຽມສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ເຊິ່ງທັງໝົດນັ້ນ ໄດ້ມີທິດຊີ້ນໍາໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເອົາໃຈໃສ່ ແຕ່ລະບັນຫາ ເຊິ່ງວານນີ້ ທ່ານໂຄສົກລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວແລ້ວ.
     ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອີງໃສ່ທິດຊິີ້ນໍາຂອງກອງປະຊຸມ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະເໜີເນັ້ນບັນຫາສໍາຄັນສະເພາະໜ້າ ດັ່ງນີ້:
     1). ຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປະເມີນ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ແທດຕົວຈິງ ແລະ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການປະເມີນຜົນເສຍຫາຍແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ມີການວາງແຜນຟື້ນຟູແກ້ໄຂ ທັງໄລຍະສຸກເສີນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ຈະໄດ້ກະກຽມກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານປະເມີນຜົນ ແລະ ຟື້ນຟູເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດ, ສາມາດຈໍາແນກວຽກບູລິມະສິດຮີບດ່ວນ, ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ແນໃສ່ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດ, ສົມເຫດ ສົມຜົນຂອງລັດຖະບານ;
     2). ດ້ານກະສິກໍາ, ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຟື້ນຟູເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ, ສະໜອງແນວພັນພືດ ແລະ ສັດ ໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະການປູກເຂົ້ານາແຊງ, ແກ້ໄຂບັນຫາສັດຕູພືດທີ່ທໍາລາຍຜົນລະປູກຂອງປະຊາຊົນ, ສັດຕະວະແພດ ໂດຍຖືເອົາວຽກງານກະສິກໍາເປັນແນວໜ້າ;
     4).  ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຟື້ນຟູຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ກໍານົດນະໂຍບາຍບາຍທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເປັນຕົ້ນ ນະໂຍບາຍການເສຍພາສີທີ່ດິນ, ນະໂຍບາຍໄຟຟ້າ ແລະ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສະໜອງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ພຽງພໍ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ, ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການນໍ້າໃຫ້ດີ;
     5). ວຽກການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ,  ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານພັດທະນາ ແລະ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ໃຫ້ສາມາດຜ່ອນໄລຍະຖອກຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊິ່ງໄດ້ກູ້ຢືມໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; 
     6). ວຽກງານການສຶກສາ, ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ລູກຫຼານໄດ້ເຂົ້າຮຽນເປັນປົກກະຕິ; 
     7). ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມ ທີ່ເຄີຍໄດ້ປະຕິບັດມາ;
     8). ໃຫ້ເຊີນຊ່ຽວຊານຈາກສາກົນ ເພື່ອດໍາເນີນການກວດກາບັນດາເຂື່ອນທັງໝົດທີ່ໄດ້ດຳເນີນການຜະລິດ, ເຂື່ອນທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຂື່ອນທີ່ໄດ້ຜ່ານການເຊັນ MOU ແລ້ວ ເພື່ອຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກໃນການກໍ່ສ້າງ.
                                     ຂອບໃຈ


ແຫຼ່ງ: ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຂ່າວອື່ນໆ