ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ 2014 ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍບັນຫາສໍາຄັນ.

ວັນພະຫັດ, 31 ກ.ລ 2014 12:00

​ວັນທີ 28-29 ກໍລະກົດ 2014 ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ2014 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ທອງສິງ ທໍາມະວົງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະບານເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ສຳລັບການດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຄະນະລັດຖະບານ ໄດ້ນຳເອົາຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນເຂົ້າພິຈາລະນາຄື:
​1. ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເຫັນດີດ້ານຫຼັກການຮັບຮອງເອົາ ຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຊຶ່ງຈຸດປະສົງເພື່ອກໍາ ນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຂອງສັງຄົມ ແນໃສ່ປົກປ້ອງກຽດສັກສີ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທຳຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ສັງຄົມ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນພາລະກິດ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີທິດຊີ້ນໍາ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນໍາໄປປັບປຸງຄືນ ຕາມການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນການຄົ້ນຄວ້າ ຕິດຕາມກ່ຽວກັບ ບາງເວັບໄຊທີ່ເຫັນວ່າ ເປັນການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ແລະ ເປັນໄພຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງລະບອບໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍ ໃນການໃຊ້ສື່ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ມີການ ສຶກສາອົມຮົມ, ກ່າວເຕືອນ ແລະ ໃຊ້ມາດຕະການທາງດ້ານ ກົດໝາຍເດັດຂາດຕໍ່ຜູ້ ກະທໍາຜິດດັ່ງ ກ່າວ.
​2.ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ຮ່າງລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍພົນລະເມືອງກິດຕິມະສັກ ເພື່ອກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາ ສະຖານະພາບ ພົນລະເມືອງ ກິດຕິມະສັກໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ຫຼື ຄົນຕ່າງດ້າວ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ເປັນພິເສດ ໃນການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບສິດ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນລັດຖະບັນຍັດ ສະບັບນີ້. ຕໍ່ກັບຮ່າງລັດຖະບັນຍັດດັ່ງກ່າວ ກອງປະຊຸມໄດ້ມີທິດຊີ້ນຳ ໃຫ້ນໍາໄປປັບປຸງຕື່ມ ຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງສະຊິກລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນ ຄວນເບິ່ງເງື່ອນໄຂ, ນະໂຍບາຍໃນການດຶງດູດ ແລະ ຍາດແຍ່ງການລົງທຶນ ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງແຂງແຮງ. ສໍາລັບການຈັດປະເພດ ຂອງພົນລະເມືອງກິດຕິມະສັກນີ້ ຄວນຈັດເປັນສອງປະເພດ ຄື: ຜູ້ທີ່ມາລົງທຶນດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ມີມູນຄ່າ ການລົງທຶນສູງ ແລະ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ.
3.​ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ຮ່າງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມ, ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດແຕ່ຫົວທີ ຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນ, ຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ມີ ການລະເມີດ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເກີດມີພຶດຕິກໍາ ທີ່ເປັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ, ປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ. ພ້ອມນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີທິດຊີ້ນໍາ ໃຫ້ນໍາໄປປັບປຸງຕື່ມ ຕາມຄວາມເຫັນຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບໍ່ໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງ ຄະນະສະເພາະກິດຕ່າງໆ ເພາະມັນຈະເປັນການ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກໃນເວລາປະຕິບັດ. ສໍາຄັນແມ່ນກໍານົດໜ້າທີ່ ໃນອົງການກວດກາໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ລະອຽດ ພ້ອມທັງປັບປຸງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ນີ້.
​4.ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການປັບປຸງ ຮ່າງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍສະມາຄົມ ແລະຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍມູນນິທິ ເຊິ່ງຈຸປະສົງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ຂອງພົນລະເມືອງລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ-ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ມີການເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ. ຕໍ່ບັນຫາ ດັ່ງກ່າວ ກອງປະຊຸມເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນໃນເງື່ອນໄຂ ຂອງການພັດທະນາໃນໄລຍະໃໝ່ ເພື່ອເປັນການປຸກລະດົມ, ເຕົ້າໂຮມກໍາລັງແຮງ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີຂອງ ສັງຄົມ ເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. ພ້ອມນັ້ນ, ຕ້ອງມີການຈັດປະເພດ ຂອງສະມະຄົມໃນຂົງເຂດການຜະລິດ, ຂົງເຂດວິຊາຊີບຕ່າງໆ ກັບສະມາຄົມທີ່ມີລັກສະນະສັງຄົມ ເພື່ອຄວາມເໝາະສົມໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ ແມ່ນເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.
​5. ກອງປະຊຸມເຫັນດີດ້ານຫຼັກການ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍສີລະປະການສະແດງ ຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສິລະປະການສະແດງ ເພື່ອໃຫ້ມີລັກສະນະຊາດ, ກ້າວໜ້າ ແລະ ມະຫາຊົນ ແນໃສ່ສົ່ງເສີມສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຟື້ນຟູ, ອະນຸລັກ, ພັດທະນາ ແລະ ຊົມໃຊ້ສິລະປະວັດທະນະທໍາ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ແກ້ໄຂ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງດ້ານສິລະປະວັດທະນະທໍາທີ່ຝືນຕໍ່ແນວທາງສິລະປະວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ. ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສິລະປະວັດທະນະທໍາ ຂອງຊາດ, ຂອງເຜົ່າຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ເປັນເອກະລັກທີ່ມີຫຼາຍສີສັນ ຄຽງຄູ່ກັບຊາດລາວເຮົາ ຕະຫຼອດໄປ.
​6. ບັນຫາທີ່ສໍາຄັນອີກບັນຫາໜຶ່ງ ຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງ ແລະກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານຮັບໃຊ້ການຜະລິດເຂົ້າ ເພື່ອການສົ່ງອອກ ແລະຄໍ້າປະກັນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ. ຕໍ່ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວກອງ ປະຊຸມໄດ້ຊີ້ນຳ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍາໄປປັບປຸງຕື່ມ ເປັນຕົ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຄຸນນະພາບໃນການສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊົນລະປະທານ ໃນທຸກ ລະດັບ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.
​ນອກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ຮ່າງວິໃສທັດຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ປະຊາຄົມອາຊຽນຫຼັງປີ 2015; ການປັບປຸງຮ່າງ ນະໂຍບາຍ ການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແບບຍືນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຕໍ່ວຽກງານທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ ພ້ອມທັງຈັດສໍາມະນາຕື່ມ ເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານໃນຄັ້ງຕໍ່ງໄປ, ອັນນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນ ເມື່ອປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ຍາວນານ ທັງແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງຂອງການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ແຕ່ລະໄລຍະ ທັງສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບການຂອງໂລກ.

​ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ສະມາຊິກລັດຖະບານ ນໍາເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ລວມທັງບັນດາວຽກງານ ທີ່ເປັນຈຸດສຸມ ເດືອນ ສິງຫາ 2014 ໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເອົາການເອົາງານ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເປັນຕົ້ນ:
​1.ໃຫ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ວຽກງານຮັກສາຄວາມສະຫງົບ-ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໃນສັງຄົມຕິດພັນກັບການແກ້ໄຂ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມໃຫ້ເປັນ ຮູບປະທໍາ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກ ຜົນກວ່າເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ແລະທົ່ວປວງຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານນີ້ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນຕື່ມ.
​2.ໃຫ້ບັນດາກະຊວງເສດຖະກິດ ສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ ແລະ ມາດຕະການທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ ຕາມແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ໄປຕາມແຜນດັດແກ້ 6 ເດືອນທ້າຍສົກປີ. ບັນຫາເລັ່ງດ່ວນ ແມ່ນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ຊຶ່ງມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ໄດ້ພຽງ 60%. ເວລາກໍຍັງເຫຼືອບໍ່ຫຼາຍພຽງ 2-3 ເດືອນ, ກໍຮອດມື້ປິດສົກງົບປະມານແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ກະຊວງການເງິນ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮີບຮ້ອນປຶກສາຫາລື, ມີວິທີການ, ມາດຕະການຈັດເກັບງົບປະມານໃຫ້ດີ. ຖ້າຫາກຈຳເປັນ ກໍໃຫ້ນຳບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າກອງປະຊຸມ ນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນເວລາອັນໄວ.
​3.ໃຫ້ຄະນະກຳມະການຕ້ານໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ລາຍງານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອປ້ອງກັນ ນ້ຳຖ້ວມອາດຈະເກີດຂື້ນ ແລະມີວິທີແກ້ໄຂ ໃຫ້ທັນເວລາ; ນອກຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ຕິດຕາມ ແລະ ມີວິທີການປ້ອງກັນ ພະຍາດລະບາດໃສ່ຄົນ ແລະ ພະຍາດສັດ ໃນລະດູຝົນແຕ່ຫົວທີ; ດຳເນີນການສ້ອມແປງແກ້ໄຂດ່ວນ ບັນດາເສັ້ນທາງທີ່ເປ່ເພ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເສັ້ນທາງເສື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່ແຂວງ ເພື່ອຮັບປະກັນການລຳລຽງ ຂົນສົ່ງສະບຽງອາຫານ ເຂົ້າຫາຕົວເມືອງ ແລະ ການໄປມາຫາສູ່.
ໃຫ້ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຈັດງານລັດຖະພິທີການ ຈັດພິທີງານບຸນ, ງານດອງ ແລະ ງານອື່ນໆ ຢູ່ປະເທດເຮົາ ຈະເຮັດເປັນຄຳສັ່ງ ຫຼື ເປັນດຳລັດ ໃຫ້ເບິ່ງຄວາມເໝາະສົມ. ແລ້ວນຳມາຜ່ານກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ເພື່ອມີມາດຕະການຕົວຈິງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຮັບປະກັນເນື້ອໃນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ບົນຈິດໃຈປະຢັດມັດທະຍັດ.
​4.ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນຮີບຮ້ອນຜັນຂະຫຍາຍ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ 8 ສະໄໝທີ IX ຂອງພັກ, ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII ແລະ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ-ຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື ອະທິບາຍຊີ້ແຈງ ຜ່ານສື່ມວນຊົນຕໍ່ຄຳຖາມຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍຜ່ານ ໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຕອບສົດ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະພາ ແຫ່ງຊາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໃຫ້ທຸກຂະແໜງການເອົາໃຈໃສ່ ປະຕິບັດຕາມການແນະນຳ ຂອງອົງການກວດ ກາພັກ-ລັດກ່ຽວກັບການແຈ້ງຊັບສິນຂອງພະນັກງານ.
ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການມີວິທີການ, ມາດຕະການຕົວຈິງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຜົນຂອງການກວດສອບ ຊຶ່ງທາງອົງການກວດສອບ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດກໍມີການຮັບຮອງເອົາແລ້ວ.
​5.ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປາຖະກະຖາ ແລະ ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 24 ປີຂອງວັນປະກາດໃຊ້ ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ວັນຍຶດອຳນາດທົ່ວປະເທດ 23 ສິງຫາຄົບຮອບ 39 ປີ ເພື່ອທົບທວນ, ເຊື່ອມຊຶມ ແລະຍົກສູງສະຕິຊາດ, ເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ໃນການປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະກົດໝາຍ.
​6.ໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເປັນເຈົ້າການເຜີຍແຜ່ແນະນຳການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການຕົກລົງ ຂອງຜູ້ນຳເຮົາກັບຜູ້ນຳຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະຜົນການຢ້ຽມຢາມ ສປ.ຈີນ ຂອງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດເຮົາ ແລະ ກະກຽມເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ສຶກສາອາຊຽນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
​7.ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກະກຽມເນື້ອໃນ ກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈຳ ເດືອນສິງຫາ ແລະ ປະຈຳສົກປີ 2014 ທີ່ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບແລ້ວ.


ແຫຼ່ງ: ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຂ່າວອື່ນໆ