ສານຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ສົກຮຽນ 2019-2020

ຜູ້ຂຽນ: ກົມປະຊາສຳພັນ, ຫສນຍ

ວັນເສົາ, 01 ມິ.ຖ 2019 11:00

​                         ​
- ​​​​​​​​​​​ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພີ່ນ້ອງ ປວງຊົນລາວ ໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ ທັງຫຼາຍ.
​​​​​​​​​​ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2019-2020 ນີ້, ໃນນາມລັດຖະບານ ແລະ ໃນນາມສ່ວນຕົວ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຝາກຄວາມຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ ອັນອົບອຸ່ນ, ຄຳອວຍພອນອັນປະເສີດ ມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ທຸກຂັ້ນ, ຄູ, ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທຸກໆຄົນ ໃນທົ່ວປະເທດ, ຂໍໃຫ້ມີພາລະນາໄມສົມບູນ, ມີຄວາມຜາສຸກ ແລະ ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ຕະຫຼອດສົກຮຽນ ແລະ ຕະຫຼອດໄປ.
​​​​​​​​​​ໂດຍເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຊຶ່ງເປັນກຳລັງແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ແລະ ໝັ້ນຄົງນັ້ນ, ພັກ ແລະ ລັດ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດຕໍ່ການພັດທະນາການສຶກສາ ດ້ວຍການຍົກຄຸນນະພາບ ຂອງການຮຽນ-ການສອນ  ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ ເປັນການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຊາດໃຫ້ທັນກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອນໍາເອົາປະເທດຊາດ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ສືບຕໍ່ກ້າວເດີນໄປຂ້າງໜ້າດ້ວຍຄວາມໜັກແໜ້ນ, ໝັ້ນຄົງ ຕາມແນວທາງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດເຮົາ.
​​​​​​​​​​ໃນສົກຮຽນຜ່ານມາ, ເຖິງວ່າປະເທດເຮົາໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປະການ, ອັນເນື່ອງມາຈາກໄພທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງການສຶກສາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບປານໃດກໍ່ຕາມ ແຕ່  ສະພາບການຮຽນ-ການສອນ ໄດ້ດຳເນີນມາດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ດີ ແລະ ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ: ການພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມ ປ1 ໃໝ່, ການຮຽນການສອນສາມັນປະສົມວິຊາຊີບ ໃນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບມາດຕະຖານຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ເທື່ອລະກ້າວ. ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈ ທີ່ເຫັນວ່າ ໃນເວທີການແຂ່ງຂັນດ້ານການສຶກສາໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ນັກຮຽນລາວເຮົາ ສາມາດຍາດໄດ້ຫຼາຍລາງວັນສໍາຄັນມາໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດເຮົາ, ອີກດ້ານໜຶ່ງ ໃນສົກປີຮຽນຜ່ານມາ ແມ່ນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ 1 ຫຼຸດລົງ, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ສະໝັກເຂົ້າສາຍອາຊີວະສຶກສາ ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າເກົ່ານີ້ ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນຄວາມຄິດ ແລະ ຄ່ານິຍົມ ຂອງການຮຽນຮູ້ໃຫ້ໄປຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຖືໂອກາດນີ້, ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາທຸກຂັ້ນ, ທຸກລະດັບ, ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາທຸກຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທຸກຖ້ວນໜ້າ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຕໍ່ຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ ໃນປີຜ່ານໆມາ. ພ້ອມກັນນີ້, ກໍ່ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການພັດທະນາ ເຮັດໃຫ້ລະບົບການສຶກສາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ເປັນກ້າວໆ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ຕະຫຼອດໄປ.
​​​​​​​​​​ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສົກປີການສຶກສາ 2019-2020 ດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບການສຶກສາ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ຈົ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດ້ານການສຶກສາ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາສະຖານການສຶກສາ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ,   ເອົາໃຈໃສ່ ຕ້ານ ແລະ ແກ້ໄຂທຸກປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໃນແຕ່ລະສະຖານການສຶກສາ ກໍ່ຄື ໃນທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາ ຂອງປະເທດ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີບາດກ້າວໃໝ່ ທີ່ນັບມື້ນັບມີຄຸນນະພາບປອດໃສ ແລະ ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ.
​​​​​​​​​​ບັນດາຄູ-ອາຈານ ຈົ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານອັນມີກຽດສະຫງ່າຂອງຕົນ, ສືບຕໍ່ຮຽນຮູ້ເອົາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ເພື່ອຖ່າຍທອດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຢ່າງເປັນປະຈຳ, ເຝິກຝົນ ຈັນຍາບັນ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ເຕັກນິກວິທີການສອນ ທີ່ສ້າງສັນ, ຫຼາກ   ຫຼາຍ, ທັນກັບສະພາບການ ແລະ ນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເພື່ອສົ່ງຄວາມຮູ້ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ສູງຂຶ້ນ.
ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຕ້ອງຕັ້ງໃຈຄົ້ນຄວ້າ ຮ່ຳຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ, ຈົ່ງຕັ້ງໜ້າຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ໃຫ້ກາຍເປັນນັກຮຽນທີ່ດີ, ນັກຮຽນເກັ່ງ ຂອງຄູ-ອາຈານ, ເປັນລູກຫຼານທີ່ດີຂອງຜູ້ປົກຄອງ, ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ເພື່ອສືບທອດພາລະກິດຂອງຊາດທີ່ອະນາຄົດ ຂອງປະເທດຈະໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້.
​​​​​​​​​​ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ຜູ້ປົກຄອງ, ຊຸມຊົນ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ສັງຄົມ ຈົ່ງພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນການສຶກສາອົບຮົມບົ່ມສອນ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ກໍ່ຄື ລູກຫຼານຂອງຕົນ ໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາ ໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງຕົນເອງ ກໍ່ຄື ປະເທດຊາດ ແລະ ໃຫ້ຖືເອົາວຽກງານການສຶກສາ ເປັນໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດທຸກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມ.
​​​​​​​​​​ທ້າຍສຸດນີ້, ຕາງໜ້າໃຫ້ການນໍາຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດ ມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຄູ-ອາຈານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ຕະຫຼອດຮອດປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ.
( ຂໍຂອບໃຈ)

ແຫຼ່ງ: ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ