ສານຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ສົກຮຽນ 2021-2022

ຜູ້ຂຽນ: ພະ​ແນກ​ໂຄ​ສະ​ນາ, ກົມ​ປະ​ຊາ​ສຳ​ພັນ

ວັນຈັນ, 06 ກ.ຍ 2021 15:00

​​​
- ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພີ່ນ້ອງ ປວງຊົນລາວ ໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ.

                              
ທ່າມກາງບັນຍາກາດທີ່ທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນລາວທັງຊາດ ພວມພ້ອມກັນຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດຂອງລັດຖະບານ ພ້ອມທັງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (2021-2025) ແລະ ພ້ອມກັນປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ນັ້ນ. ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການສຶກສາ ເປັນປັດໄຈຕັດສິນ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຊາດ; ເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະໜຶ່ງ ສົກຮຽນຜ່ານມາ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ບັນຫາໄພທຳມະຊາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຢູ່ຫຼາຍເຂດແຂວງ, ບັນຫາທີ່ໜັກໜ່ວງກວ່າໝູ່ແມ່ນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບກວ້າງຂວາງ ໃສ່ຊີວິດສັງຄົມ ແລະ ໂດຍກົງແມ່ນ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງການສອນ-ການຮຽນ ໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນທົ່ວປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍໄດ້ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ປັບປຸງ ແລະ ຍົກຄຸນນະພາບ ຂອງການຮຽນການສອນ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາ ແນໃສ່ນໍາເອົາປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ກ້າວເດີນຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ. 
ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ສົກຮຽນ 2021-2022 ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ ລັດຖະບານ ຂໍຝາກຄວາມຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ ອັນອົບອຸ່ນ, ຄວາມຮັກແພງ ອັນຈິງໃຈ ມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ທຸກຂັ້ນ, ຄູ, ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທຸກຊັ້ນ, ທຸກສາຍ ທຸກລະດັບ ທຸກຂົງເຂດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ມານະໂອກາດນີ້. 
ການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ກິລາ ແມ່ນຂະແໜງການໜຶ່ງ ທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຍິ່ງໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດ  ຕໍ່ວຽກງານການພັດທະນາການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ກິລາ ກໍຄືການພັດທະນາຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ ແລະ ມີຄ່ານິຍົມທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມີສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ, ຮັກຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ມີວິທະຍາສາດ ເພື່ອກາຍເປັນກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃນປະຈຸບັນ  ກໍຄື ອະນາຄົດ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນສົກຮຽນຜ່ານມາ ສະພາບການຮຽນ-ການສອນ ໄດ້ມີການໂຈະກັານຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວ ແຕ່ກໍໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍເນື້ອໃນ ແລະ ບັນຍາກາດທີ່ດີ ແລະ ມີການພັດທະນາໄປຕາມທິດທາງຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຊຶ່ງເຫັນວ່າສົກປີຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ສະເລ່ຍໃນທົ່ວປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ, ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນປະຖົມຫຼຸດລົງ, ອັດຕາຈົບຊັ້ນປະຖົມ, ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ອັດຕາການເລື່ອນຊັ້ນ, ຊາວໜຸ່ມ ໃນເກນອາຍຸໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ຄູສອນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພີ່ມຂຶ້ນ, ນັກສຶກສາທີ່ສະໝັກເຂົ້າຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະ ຍາໄລ ໃນສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດລື່ນຄາດໝາຍ ແລະ ມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ ການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ຫຼິ້ນກິລາ ເພື່ອສຸຂະພາບເພີ່ມຂື້ນ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນ ເປັນການຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບມາດຕະຖານ ຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເທື່ອລະກ້າວ.
ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ມາຍັງຄະນະພັກ-ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາທຸກຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພະນັກງານອາວຸໂສ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທຸກຖ້ວນໜ້າ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຕໍ່ຜົນສໍາເລັດດັ່ງທີ່ກ່າວມານີ້. ພ້ອມກັນນີ້, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເຮັດໃຫ້ລະບົບການສຶກສາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ໃນຕໍ່ໜ້າ.
ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ ທີ່ຮັກແພງທັງຫຼາຍ,
ເຖິງວ່າພວກເຮົາ ກ້າວເຂົ້າສູ່ການໄຂສົກຮຽນໃໝ່ຂອງປີ 2021-2022 ນີ້ ຈະມີອຸປະສັກນານາປະການ ເປັນຕົ້ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (ໂຄວິດ-19), ສະພາບການເງິນຂອງປະເທດ ຍັງສືບຕໍ່ຝືດເຄືອງ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຮຽນ-ການສອນ ໃນສົກປີ 2021-2022 ດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບການສຶກສາ ຂອງປະເທດເຮົາ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທົ່ວສັງຄົມ ໃຫ້ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້: 
- ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຸກຂັ້ນ ຈົ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ-ລະບຽບການດ້ານການສຶກສາ, ພັດທະນາສະຖານການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ,   ພ້ອມກັນຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ.
- ບັນດາ-ຄູອາຈານ ຈົ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຫຼັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນໃໝ່, ຮຽນຮູ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນ-ການສອນ, ໃຫ້ຈັດຕັ້ງທົບທວນ-ສຳມະນາກັນຄືນ ຮູບແບບການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ວິທີການສອນ, ເຕັກນິກ ແລະ ການວັດຜົນ ແລະ ປະເມີນຜົນຜູ້ຮຽນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປັດຈຸບັນ.  ພ້ອມນີ້ ກໍໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເປັນແມ່ພິມທີ່ດີຂອງຊາດ ດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ ບໍລິສຸດ ແລະ ມີຈັນຍາບັນ, ເຝິກຝົນ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ເຕັກນິກວິທີການສອນ ທີ່ສ້າງສັນ, ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເພື່ອສົ່ງຄວາມຮູ້ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ.
- ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຈົ່ງພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຫຼານ ທີ່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ ທັງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສຶກສາ ແລະ ວິຊາຊີບ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການແນະນຳລູກຫຼານ ໃນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນເວລາຢູ່ເຮືອນ, ອົບຮົມຕັກເຕືອນເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາ ທີ່ມີຕໍ່ອານາຄົດຂອງຕົນເອງ, ຕໍ່ຄອບຄົວ, ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ.
- ສຳລັບ, ລູກຫຼານນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຈົ່ງມີຄວາມຕັ້ງໃຈຄົ້ນຄວ້າ ຮ່ຳຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ, ຕັ້ງໜ້າຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ໃຫ້ກາຍເປັນນັກຮຽນທີ່ຮຽນດີ, ຮຽນເກັ່ງ ຂອງຄູ-ອາຈານ, ເປັນລູກຫຼານທີ່ດີ ຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ, ເປັນພົນລະເມືອງດີ ຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ.
- ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ-ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ຊຸມຊົນ, ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຜູ້ປະກອບການ ໂດຍລວມ ຈົ່ງພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນການສຶກສາອົບຮົມ, ບົ່ມສອນ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໄດ້ເກີດການຮຽນຮູ້ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ເປັນພົນລະເມືອງທີ່ດີຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຖືເອົາວຽກງານການສຶກສາ ເປັນໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດທຸກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມ.
ໃນໂອກາດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ສົກຮຽນໃໝ່ 2021-2022 ດໍາເນີນໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດ.
ທ້າຍສຸດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດ ມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຸກຂັ້ນ, ຄູ-ອາຈານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ຕະຫຼອດຮອດປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ ພ້ອມກັນສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນເພຶ່ອຜ່ານຜ່າຕີຖອຍ ແລະ ເອົາຊະນະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງມີໄຊ.

                                                                                 (ຂໍຂອບໃຈ)


ແຫຼ່ງ: ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ